לתרומה

אוטודידקט, מחפש אמת דתית ופילוסופית. העמקתי רבות בדיוני תורה ומדע ובהוכחות והפרכות לדת, שקלתי טיעונים מכיוונים שונים בעניין הישארות הנפש לאחר המוות, מחפש אחר אמות מידה רציונליות לשקילה אובייקטיבית ככל שניתן של טיעונים על תחומים רוחניים, בעל רקע תורני בישיבות ההסדר רמת-גן ופתח-תקווה. הבלוג הפילוסופי שלי: efsharut.blogspot.com