לתרומה

שליח חב"ד, מעביר מסרים לגדולי רבני ישראל וחברי כנסת מהרבי מליובאוויטש. עוסק שנים במחקר תופעת רוח הקודש אצל צדיקים.