לתרומה

חוקר עצמאי. נושא המחקר: המתמטיקה כפועל יוצא של תודעת החוקר, הבוחן את האפשרות לקיום אתיקה בקנה-מידה אבולוציוני תוך שילובה בפיתוחים הלוגיים/טכנולוגיים הנובעים מהמתמטיקה. פרסום בכתב-עת אקדמי: ORGANIC MATHEMATICSProposing a way to solve Hilbert's 6-th Problem / Moshe Klein, Doron Shadmi https://www.ijpam.eu/contents/2008-49-3/5/5.pdf