לתרומה

 עבודת הדוקטורט של אלעד (2010) עסקה בניתוח פילוסופי-אנליטי והיסטורי של מושג האינסוף ובעיון במתמטיקה, בפיסיקה, בלוגיקה ובתיאולוגיה של מושג האינסוף בפילוסופיה של לייבניץ. מכיוון שמושג האינסוף כולל בתוכו ריבוי ואחדות, היבט כמותי-מתמטי והיבט איכותי-מטאפיסי, חקר האינסוף משתלב אצל אלעד במאמץ האינטלקטואלי לראות את הניגודים הללו כמשלימים. ברוח זו פרסם אלעד כמה מאמרים על תפיסות השלמות וההשתלמות של רבי נחמן מברסלב והוא עוסק בהגות רבי נחמן מברסלב ופרנץ קפקא בנוגע למתח ולהשלמה שבין אקזיסטנציאליזם ומיסטיקה. אלעד גם עוסק בהגות פוסטמודרניסטית, פוסט-הומניסטית ובפילוסופיה של הטכנולוגיה בנוגע לממשק אדם-מכונה וליחסים שבין ההיבט החישובי וההיבט המטאפיסי של הקיום. לבסוף, אלעד עוסק בתודעה הפוליטית המודרנית וביחס שבין דמוקרטיה, ליברליזם, לאומיות ומדע הכלכלה לבין תיאולוגיה פוליטית, הן בהקשר המערבי והן בהקשר הישראלי. בהמשך לעיסוק האחרון, אלעד מנהל בשנים האחרונות את תוכנית 'זהות ומדיניות' לסטודנטים מצטיינים במכללה למדינאות בירושלים.