לתרומה

ראש המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן. רכש את השכלתו האקדמית באוניברסיטת בר אילן. פרסם עשרות מאמרים בכתבי עת בין לאומיים בתחום. לומד תנ"ך להנאתו, בחן את הטקסט התנכ"י באמצעות שיטת Data mining וזיהה את העדות הקדומה ביותר לחלוקת ספר הספרים לחטיבותיו והחומש לחמשת חלקיו. הממצא מלמד על הפוטנציאל הטמון בחשיפת תובנות חדשות בארון הספרים היהודי, באמצעות שימוש במתודות מדעיות.