לתרומה

תואר ראשון במחשבת ישראל מישיבה יונברסיטי בניו יורק, תואר שני ושלישי במחשבת ישראל מהאוניברסיטה העברית בירושלים. נתן קיבל הסמכה לרבנות מהרבנות הראשית לישראל, שימש כרב של האוניברסיטה העברית במשך 16 שנה עד 1998, וניהל את המכון "מאורות" למדיטציה יהודית לאור הנוירופסיכולוגיה. בעשור האחרון ד"ר אופיר שימש כראש המחלקה לאנגלית באמונה המכללה האקדמית לאמנויות.