לתרומה

לומד ומלמד תורה במודיעין עילית, כתב כמה ספרים, אחד מהם הוא "תורה שבעל פה" (בהוצ' מוסד הרב קוק), העוסק בהיסטוריה של התורה שבעל פה לאור המחקר. חבר מערכת האנציקלופדיה התלמודית והקובץ התורני-מחקרי "ישורון". ראש צוות מחקר של אגודת "ערכים" העוסק בהיסטוריה מקראית, בשלבי פיתוח של תיאוריה הטוענת לאחדות בין חוקי הטבע והדינמיקה של חוקי התורה.