לתרומה

עוסק ומתעניין בעיקר בשני תחומים: תחום בריאות הנפש (חונך ומדריך שיקום בתחום בריאות הנפש) וגישור והדרכים לפתרון סכסוכים וקונפליקטים בכלל והסכסוך הישראלי פלסטיני בפרט (מגשר ופעיל בקבוצת "דרך אברהם" ועוד).