לתרומה

אברך כולל, אב לשלושה ילדים, עוסק בעבודה תורנית ומתעניין רבות בארכיאולוגיה. חסיד נלהב של משנתו של וליקובסקי.