לתרומה

 עוסקת בחקר הקול האנושי. פענוח ואבחון מידע העובר על-ידי גלי פס הקול. בהכשרתי הפורמלית אני מטפלת במגע, רפלקסולוגיה ומוסמכת לטיפול בשדה האנרגיה האלקטרו-מגנטי. אני עוסקת בכך כבר 10 שנים, אך ב-5 השנים האחרונות, העמקתי בחקירת כוחו של הקול האנושי כמרכיב אנרגטי וחומרי אשר ביכולתו לשמש אמצעי לחציית מימדי זמן ומקום. כדולפינים ולווייתנים, הקול האנושי, יכול לשמש את האדם ככלי לסריקה וסקירת הגוף. לימדתי את עצמי בעזרת מטופליי הנסיינים, להפעיל את קולי כקרן לייזר מכווננת לדיוק, בחיתוך, סילוק, ניקוי והיערכות מחודשת של מערכות הגוף.