לתרומה

בעל תואר דוקטור בחקר ביצועים מאוניברסיטת ניו יורק. היה פרופסור עוזר ועוזר מחקר ב- Polytechnic Institute of Brooklyn, פרופ' חבר בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים, לימד באוניברסיטת בר-אילן ובאוניברסיטה העברית, ראש מחלקת מדעי המחשב בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים, ראש מחלקת תעשייה וניהול בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים וכן סגן רקטור וראש אקדמי במכון טל שע"י בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים וראש מכון טל בשנים 2000-2012. בנוסף, עבד כיועץ בחברת Datronics וכמנתח מערכות בבנק ישראל.