לתרומה

דוקטורט (.Ph.D) מהאוניברסיטה העברית בירושלים. מרצה בכיר וראש המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בר-אילן, ראש מרכז שלמה מוסיוף לחקר הקבלה, אוניברסיטת בר-אילן. מרכז מוסיוף ארגן בזמנו כנס מדעי בין תחומי בשאלה: "מהי תודעה?".