לתרומה

 קיבל התארים האקדמיים שלו מאוניברסיטה עברית בירושלים: תואר ראשון כימיה ופיסיקה, תואר שני כימיה שימושית, Ph.D. מדע חומרים. מאז 1977 הוא חבר מלא בפקולטה להנדסה, המחלקה להנדסת חומרים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, ישראל. הפרסומים האקדמיים העיקריים שלו קשורים לקורוזיה ואלקטרוכימיה, חקר כשלים, מטלורגיית אבקות ושיקוע שכבות בהסעה כימית CVD. מאז 1983 הוא יועץ בכיר בקורוזיה, ניתוח כשלים ופתרון בעיות בחברות התעשייה הכימית הישראלית כי"ל וטבע. במהלך השנים הוא חקר מאות מקרים המסוכמים בדו"חות פנימיים. לאחרונה פרסם את הספר – corrosion & risk assessment – קורוזיה והערכת סיכונים. הספר מסכם יותר מ -35 שנות ניסיון אקדמי ותעשייתי מצטבר. הספר מוביל את הקורא לסקר קורוזיה באתר הפעילות, על מנת להפחית את גורם סיכון.