לתרומה

פרופסור חבר וראש המגמה לחברה ותרבות במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת בר-אילן. תואר ראשון בפסיכולוגיה וייעוץ חינוכי באוניברסיטת ת"א. תואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת ת"א. ודוקטורט במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת ת"א. תחומי מחקר: ביצוע תרבותי, אנתרופולוגיה של התיאטרון, אנתרופולוגיה של רגשות, יחסים בין-דוריים וטכנולוגיה, תרבויות קינה וטקסי מוות, זהות וזקנה ונשים בגיל זקנה. פרסמה חמישה ספרים בנושאים אלו: "זקנה עם זיק בעיניים" – מחקר אנתרופולוגי במוסד לדיור מוגן, "סוף הסיפור" – משמעות, זהות, זקנה, "אסתטיקה של הצער" – תרבות הקינה של נשות תימן בישראל ( The Aesthetics of Sorrow: the Wailing Culture of Yemenite-Jewish Women ), "יומני זהרה" – הזמנה נשית לאנתרופולוגיה.